Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo

Đố ai quét sạch lá rừng
Để ta khuyên gió gió đừng rung cây
Rung cây rung cội rung cành
Rung sao cho chuyển tình anh với làng

Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Chụp ảnh cưới Phim trường The VOW - Thực hiện Nhiếp Phong Photo
Ý tưởng và thiết kế: Nhiếp Phong Photo
Hotline: 0907 853 919 - 0906 903 035

Thích bài viết :

Bình luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tin tức và sự kiện

Album đã thực hiện

  • Album ngoại cảnh tại Hồ Cóc
  • Bình Quới Về Đêm
  • Album cưới tại Phim Trường VOW
  • Album cưới Nhà Thờ Đức Bà kết hợp Nhà Hàng